Kuwwat Cargulyyew Bibinin

12:34 Kuwwat we Muhammet Çarygulyýewler, Daýanç Hallyýew - Bibiniň, Gülnahal (Türkmen toýy) 48:24 Owazlar Sazlaşanda - Kuwwat Çarygulyýew | 2020 24:51 Wepa Geldiyew 21.09.2013_1 15:03 Muhammet Cargulyyew toy 2018 1bolek 7:44 Kuwwat Çarygulyýew - Buýra saçlaryň | 2020 7:40 Kuwwat Cargulyyew we Rustem Hallyyew-Toy aydymlary 2020 3:09 Serdar Charyyew Yazgul 2016 3:55 Atabay Chargulyev -- Mahrijemal 9:00 Serdar Caryyew Kuwwat batyr 2:46 Serdar Caryyew Ogulbeg 4:07 Geljekgi Atabay 25:46 Kuwwat Çarygulyýew - Halk aýdymlary | 2018 (Janly ses) 5:56 Serdar (Atabay) Charyyew, Muhammet Charygulyyew, Kuwwat Charygulyyew - Ishabym 4:30 Kuwwat Charygulyyew - Ayrylsa 3:39 Kuwwat Çarygulyýew we Rüstem Hallyýew - Haýrana galar | 2019 4:21 Mahym Bagshy. Turkmen Toý. Aýrylsa 2:50 Kuwwat Çarygulyÿew halk aydymlar 4:55 Merdan Nurgylyjow Kuwwat Dönmezow Goç ýigit Jeýhun derýa 6:51 Kuwwat carygulyyew tirkis durdunazarow gyzylarbat toy 5:17 Serdar (Atabay) Charyyew - Bibinin 6:51 Kuwwat carygulyyew tirkis durdunazarow gyzylarbat toy 6:02 Serdar Atabay ISHANYM 3:32 Atabay Yrakda durma 3:08 Serdar Atabay LEYLA 10:35 Kuwwat serdar batyr 3:56 Kuwwat Cargulyyew vs Basim S. - Yrakda durma 3:16 Atabay chargulyyew – Kismat Meni Yetirdi 4:31 Kuwwat Çarygulyýew & Bäşim Ilmyradow - Tä men gelinçäm (janly ses) | 2020 7:44 Atabay Carygulyyew isanym minus karaoke turkmen aydymlar minus karaoke 4:49 Kuwwat Garryyew - gutlag aydymy 3:25 Muhammet chargulyyew:Ogulbeg 26:27 Kerim Gurbanalyýew we Atabaý Çarygulyýew - Halk aýdymlary | 1985-90 (2-nji bölegi) dowamy bar 3:42 Atabay Chargulyyew Sen ucin 4:56 Hemra Rejepow Serdar Caryyew Ayrylsa (Halk aydym 2018) 13:05 Muhammet Çarygulyýew - Sonam geldimi, Bibiniň we Zülpüň seniň | 2020 4:12 Kuwwat Çarygulyýew - Ýatla meni ezizim | 2020 4:34 Muhammet Cargulyyew vs Rustem Hallyyew vs Merdan Nurgylyjow- Leýla 7:27 Kuwwat we Muhammet Çarygulyýewler we Daýanç Hallyýew - Arabyň gyzy, Mährijemal (Türkmen toýy) 10:51 Kuwwat Çarygulyýew - Tapdym öz ýarym seni, Gözelim, Daglar | 2020 3:39 Rustem Hallyyew Kuwwat Carygulyyew Begmyrat Amangulyyew

Поисковые запросы